Tôi cần bán gấp sim Vietnamobile thần tài tại Cần Thơ

Sim dep than tai tai Can tho (bạn hãy click để xem danh sách mới nhất)
012223453.79 ….. 01222345379 …..gia ban….. 800000
012850519.79 ….. 01285051979 …..gia ban….. 480000
09651097.39 ….. 0965109739 …..gia ban….. 800000
09017393.79 ….. 0901739379 …..gia ban….. 5220000
09877694.39 ….. 0987769439 …..gia ban….. 1350000
09448209.79 ….. 0944820979 …..gia ban….. 720000
09852089.79 ….. 0985208979 …..gia ban….. 2000000
012757969.79 ….. 01275796979 …..gia ban….. 950000
09610792.79 ….. 0961079279 …..gia ban….. 3960000
09692236.79 ….. 0969223679 …..gia ban….. 1500000
09885493.39 ….. 0988549339 …..gia ban….. 3450000
012223133.79 ….. 01222313379 …..gia ban….. 2200000
09438549.79 ….. 0943854979 …..gia ban….. 720000
012959393.39 ….. 01295939339 …..gia ban….. 600000
09454259.79 ….. 0945425979 …..gia ban….. 720000
016641855.39 ….. 01664185539 …..gia ban….. 360000
09863049.39 ….. 0986304939 …..gia ban….. 480000
09335036.39 ….. 0933503639 …..gia ban….. 1080000
09412865.79 ….. 0941286579 …..gia ban….. 600000
012497979.79 ….. 01249797979 …..gia ban….. 79000000
09126806.79 ….. 0912680679 …..gia ban….. 1400000
012441001.79 ….. 01244100179 …..gia ban….. 800000
09484313.79 ….. 0948431379 …..gia ban….. 590000
09441649.79 ….. 0944164979 …..gia ban….. 720000
09466349.79 ….. 0946634979 …..gia ban….. 720000
012980949.79 ….. 01298094979 …..gia ban….. 600000
016687104.79 ….. 01668710479 …..gia ban….. 360000
012433799.79 ….. 01243379979 …..gia ban….. 550000
09480720.79 ….. 0948072079 …..gia ban….. 1300000
09643908.79 ….. 0964390879 …..gia ban….. 800000
016444274.39 ….. 01644427439 …..gia ban….. 360000
09679683.79 ….. 0967968379 …..gia ban….. 1450000
Sim so dep de nho mua tại Phường 3 Quận 5 TPHCM
012223453.79 ….. 01222345379 …..gia ban….. 800000
012850519.79 ….. 01285051979 …..gia ban….. 480000
09651097.39 ….. 0965109739 …..gia ban….. 800000
09017393.79 ….. 0901739379 …..gia ban….. 5220000
09877694.39 ….. 0987769439 …..gia ban….. 1350000
09448209.79 ….. 0944820979 …..gia ban….. 720000
09852089.79 ….. 0985208979 …..gia ban….. 2000000
012757969.79 ….. 01275796979 …..gia ban….. 950000
09610792.79 ….. 0961079279 …..gia ban….. 3960000
09692236.79 ….. 0969223679 …..gia ban….. 1500000
09885493.39 ….. 0988549339 …..gia ban….. 3450000
012223133.79 ….. 01222313379 …..gia ban….. 2200000
09438549.79 ….. 0943854979 …..gia ban….. 720000
012959393.39 ….. 01295939339 …..gia ban….. 600000
09454259.79 ….. 0945425979 …..gia ban….. 720000
016641855.39 ….. 01664185539 …..gia ban….. 360000
09863049.39 ….. 0986304939 …..gia ban….. 480000
09335036.39 ….. 0933503639 …..gia ban….. 1080000
09412865.79 ….. 0941286579 …..gia ban….. 600000
012497979.79 ….. 01249797979 …..gia ban….. 79000000
09126806.79 ….. 0912680679 …..gia ban….. 1400000
012441001.79 ….. 01244100179 …..gia ban….. 800000
09484313.79 ….. 0948431379 …..gia ban….. 590000
09441649.79 ….. 0944164979 …..gia ban….. 720000
09466349.79 ….. 0946634979 …..gia ban….. 720000
012980949.79 ….. 01298094979 …..gia ban….. 600000
016687104.79 ….. 01668710479 …..gia ban….. 360000
012433799.79 ….. 01243379979 …..gia ban….. 550000
09480720.79 ….. 0948072079 …..gia ban….. 1300000
09643908.79 ….. 0964390879 …..gia ban….. 800000
016444274.39 ….. 01644427439 …..gia ban….. 360000
09679683.79 ….. 0967968379 …..gia ban….. 1450000
Có thể bạn xem thêm :
http://6.soviettel.net/
ĐT: 0439.97.98.99 - 0912855663 - thanh xuan ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét